Boka utsolgt, nytt opplag under arbeid


Jeg laget i vår en bok som fikk tittelen: I denne verden, i dette liv, har vi bare hverandre, med undertittelen En fortelling om slektninger. Nå er førsteopplaget utsolgt. Trolig trykker jeg et opplag til.

Jeg skriver dette fordi ganske mange har tatt kontakt med meg i det siste for å få tak i boka. Og da er svaret det samme: jeg har ikke flere igjen. 

I all beskjedenhet trykket jeg et lite opplag i første omgang, fordi jeg var usikker på om dette kunne være av interesse ut over familie, slekt og venner. Og så viste det seg at også mange andre fattet interesse for dette stoffet. Jeg har fått mange utrolig hyggelige tilbakemeldinger, og det gjør at jeg etter alt å dømme trykker et nytt opplag. Når det skjer, er litt usikkert, trolig blir det i løpet av sommeren. Og denne gangen skal jeg si klart og tydelig fra i offentlige fora når boka er ferdig!

Her er infoen jeg laget om boka: http://ulvund.blogspot.no/2018/04/en-fortelling-om-slektninger.html

Kommentarer