50 år siden den gang...24. juni samles vi til jubileumsmarkering, mange av oss som gikk ut av ungdomsskolen på Sande skole på Sunndalsøra i 1967, altså for 50 år siden. Ingen av oss aner selvsagt hvordan 50 år kunne gå så fort! Var det ikke bare for litt siden vi hadde timene med Karl Gjøvikli, Osvald Berg, Henrik Vanebo, Oddvar Jensen, John Melkild og alle de andre lærerne som hadde den tvilsomme ære å forsøke å gjøre gagns mennesker av oss?

Jeg har ikke noen bilder fra 9. klasse, men her er et par fra åttende: det velkjente konfirmasjonsbildet og et annet (over) der klassen min (kunne det ha vært 8C?) var samlet.


Kommentarer